Minebot - monitoring a analýza návštěvnosti - srovnání variant

Společné rysy a přednosti
Náš monitoring návštěvnosti převyšuje konkurenční řešení v množství zpracovaných dat, což se odráží v možnostech dostupných analýz. Valnou většinu reportů lze zobrazit plnohodnotně pro zvolené období i skupinu stránek.

Všechny varianty se navíc vyznačují propojením jednotlivých reportů, což umožňuje klientovi snadnou hloubkovou analýzu hlavních i okrajových atributů návštěvnosti. Například můžete jednoduše zjistit, jak se vyvíjí příchody nových návštěvníků z určité domény a které stránky si tito návštěvníci nejčastěji prohlížejí.

  Easy Professional Enterprise
Hlavní měřené veličiny
zobrazení - počet načtení stránek
návštěvy - každý příchod uživatele na měřený web, ale pouze v případě, že nebyla za posledních 45 minut zaznamenána žádná uživatelova aktivita. Tato veličina se vztahuje pouze k jedné stránce, ta se pak nazývá "vstupní stránka".
noví návštěvníci - mezi ně se počítá návštěvník, který přišel poprvé na sledované webové stránky od doby, kdy jsou měřeny MineBotem. Tato veličina se vztahuje pouze k jedné stránce, ta se pak nazývá "první vstupní stránka".
unikátní návštěvníci - počet různých uživatelů, kteří navštívili vybranou část webu během zvoleného období
Další veličiny
první zobrazení - počet načtení stránek, které provedl uživatel při své vůbec první návštěvě měřeného webu
návrat - je každá opakovaná návštěva, tedy ta při níž není započítán "nový návštěvník"
zobrazení u návratů - počet načtení stránek u opakovaných návštěv
znovunačtení - to se započítává v případě, že proběhne zobrazení stejné stránky aniž by mezi tím proběhlo zobrazení jiné stránky, pokud je započítáno znovunačtení nezapočítává se již hodnota pro veličinu zobrazení
načtení - součet veličin zobrazení a znovunačtení
Oblast "souhrnná návštěvnost"
souhrnná statistika - přehled součtů a vývojů návštěvnosti podle hlavních veličin
statistika unikátních návštěvníků - přehled součtů a vývojů návštěvnosti podle veličiny unikátní návštěvníci
návraty vs. noví návštěvníci - přehled součtů a vývojů návštěvnosti rozdělených podle nových a vracejících se návštěvníků
týdenní a měsíční statistiky - grafické vyjádření vývoje návštěvnosti v týdnu či měsíci s možností porovnat vývoj s minulým obdobím nebo různými průměry
denní statistiky - grafické vyjádření vývoje návštěvnosti dne po hodinách s možností porovnat vývoj s minulým obdobím nebo různými průměry
Oblast "jednotlivé stránky"
žebříček stránek - pro veličiny zobrazení a vstupní stránky
unikátní návštěvníci na jednotlivých stránkách - počty různých uživatelů za určitá období
vstupní stránky - analýza jednotlivých vstupních míst
aktivita podle vstupů - analýza návštěvnosti podle jednotlivých vstupních míst
návraty a noví návštěvníci - žebříček stránek, pro veličiny nývraty, první stránky, zobrazení u návratů a první zobrazení
odchozí stránky - poslední stránky, které uživatelé při svých návštěvách vidí
Oblast "chování návštěvníků"
následující a předcházejicí stránky - reporty analyzující pohyb návštěvníků v rámci měřeného webu
odchozí odkazy - které odkazy návštěvníci nejčastěji použili pro odchod z měřeného webu
stahované soubory - žebříček odkazů na soubory
aktivita při návštěvě - analýza aktivity Vašich návštěvníků
strávený čas - analýza chování návštěvníků z pohledu délky setrvání na jednotlivých stránkách
Oblast "odkazy"
domény odkazů - zkrácené doménové jméno stránek, na kterých jsou odkazy na měřený web
adresy odkazů - přesné URL odkud vedou na měřený web odkazy
vyhledávače - kde vás uživatelé nejčastěji najdou a jaká přitom používají slova a sousloví
Oblast "návštěvníci"
zobrazení - počet načtení stránek
adresy návštěvníků - IP adresa, celé i zkrácené doménové jméno, IP adresa za proxy
státy
prohlížeče - typy a verze prohlížečů
operační systémy
rozlišení - velikost obrazovky v bodech
hloubka barev - počet zobrazitelných barev u návštěvníků
poslední návštěvníci - aktuální situace návštěvnosti na měřeném webu
Podpora
emailová podpora
telefonická podpora
přednostní emailová podpora
Uchování dat
3 měsíce
1 rok
2 roky

Výběr variant
» o variantě Enterprise
» registrace varianty Enterprise

» o variantě Professional
» registrace varianty Professional

» o variantě Easy
» registrace varianty Easy