Minebot Professional

Firemní web pod kontrolou


Specifikace funkcí

 • Legenda
  • všechny varianty
  • pouze ve variantách Professional a Enterprise
 • Hlavní měřené veličiny
  • zobrazení - počet načtení stránek
  • návštěvy - každý příchod uživatele na měřený web, ale pouze v případě, že nebyla za posledních 45 minut zaznamenána žádná uživatelova aktivita. Tato veličina se vztahuje pouze k jedné stránce, ta se pak nazývá "vstupní stránka".
  • noví návštěvníci - mezi ně se počítá návštěvník, který přišel poprvé na sledované webové stránky od doby, kdy jsou měřeny MineBotem. Tato veličina se vztahuje pouze k jedné stránce, ta se pak nazývá "první vstupní stránka".
 • Další veličiny
  • první zobrazení - počet načtení stránek, které provedl uživatel při své vůbec první návštěvě měřeného webu
  • návrat - je každá opakovaná návštěva, tedy ta při níž není započítán "nový návštěvník"
  • zobrazení u návratů - počet načtení stránek u opakovaných návštěv
  • znovunačtení - to se započítává v případě, že proběhne zobrazení stejné stránky aniž by mezi tím proběhlo zobrazení jiné stránky, pokud je započítáno znovunačtení nezapočítává se již hodnota pro veličinu zobrazení
  • načtení - součet veličin zobrazení a znovunačtení
 • Oblast "souhrnná návštěvnost"
  • souhrnná statistika - přehled součtů a vývojů návštěvnosti podle hlavních veličin
  • návraty vs. noví návštěvníci - přehled součtů a vývojů návštěvnosti rozdělených podle nových a vracejících se návštěvníků
  • týdenní a měsíční statistiky - grafické vyjádření vývoje návštěvnosti v týdnu či měsíci s možností porovnat vývoj s minulým obdobím nebo různými průměry
  • denní statistiky - grafické vyjádření vývoje návštěvnosti dne po hodinách s možností porovnat vývoj s minulým obdobím nebo různými průměry
 • Oblast "jednotlivé stránky"
  • žebříček stránek - pro veličiny zobrazení a vstupní stránky
  • vstupní stránky - analýza jednotlivých vstupních míst
  • návraty a noví návštěvníci - žebříček stránek, pro veličiny nývraty, první stránky, zobrazení u návratů a první zobrazení
  • odchozí stránky - poslední stránky, které uživatelé při svých návštěvách vidí
 • Oblast "chování návštěvníků"
  • následující a předcházejicí stránky - reporty analyzující pohyb návštěvníků v rámci měřeného webu
  • odchozí odkazy - které odkazy návštěvníci nejčastěji použili pro odchod z měřeného webu
  • stahované soubory - žebříček odkazů na soubory
  • aktivita při návštěvě - analýza aktivity Vašich návštěvníků
  • strávený čas - analýza chování návštěvníků z pohledu délky setrvání na jednotlivých stránkách
 • Oblast "odkazy"
  • domény odkazů - zkrácené doménové jméno stránek, na kterých jsou odkazy na měřený web
  • vyhledávače - kde vás uživatelé nejčastěji najdou a jaká přitom používají slova a sousloví
 • Oblast "návštěvníci"
  • zobrazení - počet načtení stránek
  • státy
  • prohlížeče - typy a verze prohlížečů
  • operační systémy
  • rozlišení - velikost obrazovky v bodech
  • hloubka barev - počet zobrazitelných barev u návštěvníků
  • poslední návštěvníci - aktuální situace návštěvnosti na měřeném webu
 • Podpora
  • emailová podpora
  • telefonická podpora
 • Uchování dat
  • 1 rok