Sázení s extra bonusem

fortuna osob nemá oprávněná osoba právo na

h) bylo-li při pojištění osob ujednáno, že se oprávněná osoba bude podílet na výnosech pojistitele, pak i způsob výše určení podílu. (2) Je-li smlouva uzavřená v písemné formě, musí obsahovat údaje uvedené v odstavci 1 a pojistitel uvede v pojistce a

Soutěže se může zúčastnit fyzická osoba starší 18 let, která je členem Fortuna Klubu Plus, tj. uzavřela s organizátorem smlouvu o účasti na hazardních hrách a v souladu s příslušným herním plánem je oprávněna k účasti na hazardní hře – kursová sázka

c) osoba, které se údaje týkají, je oprávněna kdykoli odvolat svůj souhlas. Stažení souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování, které bylo provedeno na základě souhlasu před jeho odvoláním. Dotčená osoba je o tom informována předtím, než vyjádří souh

Všeobecné obchodní podmínky pro službu Liftago Business (CZ,SK) Všeobecné obchodní podmínky Liftago CZ, s.r.o., pro službu LIFTAGO Business Společnost Liftago CZ, s.r.o., se sídlem Národní 135/14, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 291 38 787, sp. zn.

4. Pro odstranění všech určených/oprávněných osob využijte část „Jiné změny a sdělení“. V případě, že na smlouvě nemá být vedena žádná oprávněná/určená osoba, tuto skutečnost prosím uveďte. Změna nabývá účinnos dnem doručení této žádos do sídla NN PS

Registrace

Vyplňte jednoduchý formulář

Získej vstupní bonus

Vstupní bonus při prvním vkladu až do výše 5000Kč

Začni hrát

Zaregistruj se a začni vydělávat

Vyzkoušejte atraktivní vstupní bonusy a užijte si zábavu. Stačí kliknout a dozvíte se podrobnější informace.

Vyberte si svůj způsob vydělávaní online

Chci vydělat

datová schránka fyzické osoby: nárok na bezplatné zřízení jedné schránky do 3 dnů od podání žádosti má každá fyzická osoba s plnou způsobilostí k právním úkonům, bez ohledu na občanství a bydliště (t. j. může si ji vyžádat i fyzická osoba, která v Če

HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ Díl 1 Základní ustanovení § 1 Předmět právní úpravy (1) Tento zákon upravuje vztahy účastníků pojištění vzniklého na základě pojistné smlouvy (dále jen "soukromé pojištění"), 1) Například zákon č. 159/1999 Sb., o některých p

Oprávněnou osobou je ta osoba, které v důsledku pojistné události vznikne právo na pojistné plnění. Oprávněná osoba nemá právo na případné jiné plnění z pojištění, než je pojistné plnění (takovým jiným plněním z pojištění může být např. odkupné vyplá

3.3. Investor není oprávněn zřídit zástavní právo k peněžním prostředkům na Účtu ani Účet jakkoli jinak zatížit. Investor není oprávněn převést práva k Účtu na třetí osobu bez souhlasu Společnosti. 3.4. Nakládat s peněžními prostředky na Účtu je oprá

Úhrada nákladů na uznání a výkon rozhodnutí. Oprávněná osoba má právo na náhradu nákladů řízení spojených s nařízením a s vlastním provedením výkonu rozhodnutí dle právního řádu smluvní strany, která o výkonu rozhoduje. HLAVA VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ